Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Klik op een onderwerp om er meer over te lezen. U kunt ook gebruik maken van de woordenlijst om snel (alfabetisch) te zoeken.Groei

Groei en ontwikkelingBij de controles door de PanDaverpleegkundige letten we vooral op de groei en ontwikkeling van uw kind. We onderzoeken uw kind en de lengte, gewicht en hoofdomvang leggen we vast op…

Lees meer >>


Groei en voeding

Voeding na ontslagEen prematuur geboren kind dat naar huis mag, weegt vaak twee keer zoveel als toen hij werd geboren. Soms zelfs drie keer zoveel. Als je corrigeert voor de uitgerekende datum, weegt het…

Lees meer >>


Legitimatieplicht

In een ziekenhuis of zorginstelling moet u zich altijd kunnen legitimeren. Dit is wettelijk verplicht voor iedereen; ook voor kinderen (vanaf de geboorte). Ziekenhuizen zijn verplicht vóór uw eerste…

Lees meer >>


​Luchtweginfecties

LuchtweginfectiesPremature en dysmature kinderen hebben vaker keel, neus en oor-infecties. Dit kan komen door langdurig sondevoeding of low-flow. Bij vaak hoesten, piepen of andere ademhalingsproblemen kan…

Lees meer >>


​Ontwikkeling

Bij onderzoek naar de sociale-emotionele ontwikkeling blijkt dat te vroeg geboren kinderen vaker concentratie problemen, hyperactiviteit en moeilijkheden in de sociale vaardigheden vertonen. Daarbij vraagt…

Lees meer >>


Pandapolikliniek

Bij de PanDapolikliniek richten we ons op de nazorg van de te vroeg geboren kinderen (prematuur) of kinderen die te weinig wegen bij de geboorte (dysmatuur). Bij deze kinderen kan het zijn dat er mogelijk problemen in de motorische, de spraak-taal of de sociaal-emotionele ontwikkeling zijn. Sociaal-emotionele

Lees meer >>


​RS virus

RS virusDoordat de longen niet goed gerijpt zijn en uw kind is beademd, blijven we de longen de eerste jaren controleren. Is uw kind geboren voor de 32 weken en was het gewicht minder dan 1500 gram? Dan…

Lees meer >>


Scheelzien

ScheelzienVanaf de leeftijd van één jaar kan uw kind scheelzien. Dit ziet u meestal aan het einde van de dag. Om een lui oog te voorkomen verwijst de kinderarts uw kind op tijd naar de orthoptist en…

Lees meer >>


Verstopping

VerstoppingUw kind kan in de eerste weken tot maanden moeite krijgen met de ontlasting (obstipatie). Deze kans is het grootst bij de overgang van borstvoeding naar flesvoeding. Ook bij het geven van…

Lees meer >>


​Wie werken er bij de Jeugdgezondheidszorg?

Wie werken er bij de Jeugdgezondheidszorg? Jeugdarts Jeugdverpleegkundige Consultatiebureau-assistenteConsultatiebureauarts/jeugdartsJeugdartsDe jeugdarts heeft bij deze zeer jong geboren kinderen een…

Lees meer >>


Wie werken er op de PanDapolikliniek?

Wie werken er op de PanDapolikliniek?PanDaverpleegkundige/neonatologieverpleegkundige Kinderarts/neonatoloogKinderfysiotherapeut Prelogopedist Maatschappelijk werker Diëtist Pedagogisch…

Lees meer >>