Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Wie zijn er werkzaam op de couveuseafdeling?

Unithoofd
Het unithoofd heeft de leiding op de afdeling en zorgt voor de coördinatie en organisatie van alle werkzaamheden. Door deze werkzaamheden ziet u het unithoofd niet bij de verzorging van uw baby.


Verpleegkundigen
De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de directe verpleegkundige zorg van uw baby. Wanneer u vragen heeft, kunt u zich richten tot de verpleegkundige die op dat moment voor uw kind zorgt. Ook zijn er verpleegkundigen in opleiding. Afhankelijk van hun opleidingsfase hebben zij, zelfstandig of onder begeleiding, dezelfde taken als een gediplomeerde verpleegkundige.


Pedagogisch Hulpverlener
De pedagogische Hulpverlener is belast met de pedagogische zorg voor baby's in het ziekenhuis. Ze is getraind in het observeren en het omgaan met jonge baby's en hun ouders. Ze is goed op de hoogte van het gedrag en de ontwikkeling van vroeggeboren baby's. Ze kan u zo nodig advies geven over stressvermindering, troosten, houdingen, hechting, lichaamstaal en babymassage leren.


Afdelingssecretaresse
Zij verzorgt het administratieve werk op de afdeling, zoals het uitwerken van de artsenvisite, het regelen van afspraken, onderzoeken en dergelijke. Daarnaast draagt zij ook zorg voor de eventuele poliklinische afspraken die voor u gemaakt moeten worden. Zij verricht haar werkzaamheden aan de balie op de gang.


Servicemedewerker
De servicemedewerkster zorgt voor het bereiden van de voeding voor de baby. Tevens zorgt ze voor de maaltijden van de kraamvrouw en maakt de patiëntenkamers schoon. U heeft dus voor al deze zaken één contactpersoon.

Zorgassistente

De zorgassistente zorgt voor het bereiden en portioneren van de fles- en moedermelk voor de baby.


Fysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut observeert de motoriek van uw kindje (houding en bewegingen). U krijgt hanteringsadviezen over hoe u uw kindje zo comfortabel mogelijk kan oppakken, dragen, baden en dergelijke. Tevens krijgt u adviezen over de lighoudingen en hoe u spelenderwijs de motoriek van u kind kan stimuleren.


Logopedist
De logopedist houdt zich bezig met het drinkgedrag van uw kindje. Zij beoordeelt het drinken en geeft adviezen om het drinken te verbeteren en /of het voorkomen van problemen rondom de voeding.

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werker is er voor de begeleiding van de ouders. Het kan zijn dat u erg overvallen bent door de vroeggeboorte van uw kindje, misschien bent u zelf erg ziek geweest. Het kan ook zijn dat uw kindje erg ziek is of een aangeboren afwijking heeft. De maatschappelijk werker kan samen met u kijken waar u behoefte aan heeft, een luisterend oor, advies in hoe om te gaan met deze stressvolle situatie. Praktische tips. Zij heeft ervaring met de begeleiding van ouders op de couveuseafdeling .

Afspraak maken.
Uw verpleegkundige of behandelend arts schakelt maatschappelijk werk in. U kunt ook zelf om een gesprek met de maatschappelijk werker vragen. Onze maatschappelijk werkers nemen dan met u contact op. Zij plannen een afspraak met u.


<< Terug naar de onderwerpen