Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Stichting babyhope


Niet alles uit uw kraampakket gebruikt?

Mogelijk heeft u tijdens uw zwangerschap een kraampakket gekregen van uw  zorgverzekering. Misschien is een (groot) gedeelte daarvan niet gebruikt. Het Jeroen Bosch ziekenhuis verzamelt ongebruikte materialen uit het kraampakket in voor Stichting Babyhope. Stichting Babyhope is een landelijke stichting die ongebruikte kraammaterialen uit het kraampakket inzamelt voor kraamprojecten in ontwikkelingslanden.


U kunt het ongebruikte kraampakket 7 dagen per week, 24 uur per dag inleveren. Dit kan bij de verpleegkundigen op afdeling A5 Noord. Ook kunt u het pakket inleveren op werkdagen op de polikliniek Gynaecologie.


Wilt u meer weten wat Stichting Babyhope doet en welke materialen u in kunt leveren? Ga dan naar de website: www.stichtingbabyhope.org


<< Terug naar de onderwerpen