Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Pijn bij kind en moeder

  • IMG_7367.JPG


Wat is pijn en hoe gaan we ermee om?
Pijn is een prikkel die van je zenuwuiteinden in je huid naar de hersenen gaat. Pijn beleeft en voelt ieder persoon dan ook op een eigen manier. Iedereen reageert hier anders op.


Pijnbeleid Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een eigen pijnbeleid. Basis van dit beleid is dat we pijn altijd zo goed mogelijk bestrijden. Dit begint met te voorkomen dat u pijn krijgt. Dit noemen we pijnpreventie.


Verpleegkundigen weten wat pijnlijke handelingen zijn en hoe ze hierop moeten reageren. Ze zijn hier specifiek voor opgeleid.


We vragen u regelmatig om aan te geven hoeveel pijn u heeft. We kunnen dan kijken wat u nodig heeft. Zo nodig schakelen we andere zorgverleners in. Dit kan een arts, pedagogisch medewerkster en fysiotherapeut zijn. Doordat we pijn goed behandelen, kunt u en uw kind sneller herstellen.


Pijn bij uw kind
Het is vervelend om te zien dat uw kind pijn heeft. Door uw kind vast te houden, te zingen en te praten kunt u bij uw kind de pijn verzachten. Wij proberen we in onze behandelingen er voor te zorgen dat uw kind zo min mogelijk pijn heeft. Dit doen we als volgt:


  • Soms moeten we kleine handeling bij uw kind uitvoeren. Dit doen we dan het liefst terwijl een ouder of verzorger het kind ondersteunt bij het hoofdje en de billen.
  • Vooraf aan een vervelende handeling (bijvoorbeeld de hielprik) geven we suikerwater. Hierdoor komen er pijnbestrijdende stoffen vrij (endorfine). Door de sucrose in het water komen deze lichaamseigen endorfinen vrij
  • Bij kinderen waarbij we verwachten dat ze pijn krijgen of al pijnmedicatie hebben houden we een pijnscore bij. Op deze pijnscore lijst staan de items benoemd waaraan je kunt zien dan een kind pijn heeft. Denk bijvoorbeeld aan de gelaatsuitdrukking, de beweeglijkheid en reactie op prikkels.
  • Afhankelijk van deze score passen we de medicatie aan of we stoppen de medicatie


Er zijn kinderen die standaard na de geboorte pijnmedicatie (paracetamol zetpillen dan wel drankje ) krijgen. zoals na een vacuĆ¼m bij geboorte , geboorte via stuitligging en bij de vaccinaties 2 maanden na de geboorte indien deze in het ziekenhuis plaatsvinden.


<< Terug naar de onderwerpen