Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Huisregels Jeroen Bosch Ziekenhuis


Bezoek
Patiëntenbezoek is alleen mogelijk binnen de daarvoor aangegeven tijden.


Gebruik van mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons is uitsluitend toegestaan in de bezoekershal en in de voor het publiek toegankelijke gangen. Elders is het gebruik niet toegestaan.


Roken
Roken in het ziekenhuis is verboden, behalve in de daarvoor bestemde ruimtes.


Alcohol
Het gebruik van alcohol in het ziekenhuis is verboden, behalve in de daarvoor bestemde ruimtes. Het onder invloed zijn van alcohol in het ziekenhuis is niet toegestaan.


Drugs
Het gebruiken of het onder invloed zijn van drugs in het ziekenhuis is niet toegestaan.


Wapens, diefstal, vandalisme en geweld
Wapenbezit, diefstal, vandalisme, fysiek en verbaal geweld zijn in het ziekenhuis niet toegestaan. Van overtreding wordt aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden gemaakte kosten verhaald op de overtreder.


Aanwijzingen medewerkers en overtredingen
Aanwijzingen van medewerkers van de dienst Bewaking / Beveiliging en van andere medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis dienen opgevolgd te worden.
Het overtreden van de regels of niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of toegangsontzegging van het ziekenhuis.


Cameratoezicht
Er is cameratoezicht in en om het ziekenhuis.


Aansprakelijkheid
U wordt geacht zelf over uw eigendommen te waken. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van medewerkers, patiënten en bezoekers.


Fotograferen en filmen
U mag medewerkers van het ziekenhuis en andere aanwezigen niet ongevraagd filmen of fotograferen. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto of film komt ook zijn/haar toestemming geven. 


<< Terug naar de onderwerpen