Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Behandeling


De specialist die opname heeft voorgesteld, is als behandelend arts verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Hij of zij zal met u overleggen welke onderzoeken worden verricht en welke behandeling nodig is. Op grond van persoonlijke overwegingen kunt u een onderzoek of behandeling weigeren. Anderzijds is de behandelend arts op grond van zijn/haar eigen deskundigheid en overtuiging gerechtigd beslissingen te nemen ten aanzien van de medische behandeling. Met andere woorden: u kunt niet een bepaalde behandeling afdwingen.


Het is belangrijk dat u de specialist duidelijk en volledig informeert, zodat deze een goede diagnose kan stellen en een passende behandeling kan geven. Als een behandeling is afgesproken mag u van de specialist verwachten dat hij of zij zich daaraan houdt. De specialist rekent erop dat u aan de behandeling meewerkt. Het is mogelijk dat de behandelend arts advies nodig acht van andere deskundigen in het ziekenhuis. In dat geval kan uw kind ook door een andere specialist onderzocht worden. U wordt hier altijd van tevoren over geïnformeerd.


Aanspraak op geneesmiddelen en voorzieningen
Het ziekenhuis heeft een begrensd budget. Hierdoor kan het voorkomen dat het ziekenhuis bepaalde geneesmiddelen of voorzieningen niet, of in sommige gevallen slechts na voorafgaande toestemming van de Raad van Bestuur, ter beschikking kan stellen.


Wilsverklaring
Een duidelijke wilsverklaring, zoals donorcodicil, wordt in principe gerespecteerd.


Recht op vrije artsenkeuze
In principe kan zelf bepaald worden door wie men behandeld wil worden.


Nader gebruik lichaamsmateriaal
Misschien is het nodig dat er bij uw kind bloed, urine, weefsel of ander lichaamsmateriaal wordt onderzocht. Meestal blijft er na het onderzoek nog wat materiaal over. Soms gebruikt het ziekenhuis deze 'restmaterialen' daarna nog voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor scholing van artsen en laboratoriummedewerkers, wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsbewaking en -controle. Dit noemen we 'nader gebruik' van lichaamsmateriaal. Bij dit gebruik is niet meer te herleiden van wie het materiaal afkomstig is. Wilt u niet dat het lichaamsmateriaal van uw kind nader wordt gebruikt? Maak dit dan duidelijk bij de afname of het afgeven van het materiaal.


Wetenschappelijk onderzoek
Het kan ook voorkomen dat de arts de resultaten van een  behandeling of onderzoek van uw kind wil gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. De arts zal u dan altijd vragen of u daaraan mee wilt werken. Natuurlijk heeft u het volste recht te weigeren, men zal u dit niet kwalijk nemen en het zal geen nadelige gevolgen hebben voor verdere behandeling.


<< Terug naar de onderwerpen