Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

ALGO screening of neonatale gehoorscreening

De neonatale gehoorscreening is een gehoortest waarbij gemeten wordt of een pasgeboren kind voldoende hoort voor een normale spraak en taalontwikkeling. Alle kinderen die in Nederland geboren worden komen in aanmerking voor deze gehoorscreening. Dit geldt niet voor kinderen die langer op een NICU hebben gelegen. Deze “Nicu-kinderen" worden gescreend via een apart screeningsprogramma in het ziekenhuis.


Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind: www.nsdsk.nl


<< Terug naar de onderwerpen