Couveuseafdeling Jeroen Bosch Ziekenhuis

Aansprakelijkheid voor eigendommen

  • IMG_6267.JPG

  • IMG_7333.JPG

  • IMG_7386.JPG


Het kan altijd gebeuren dat tijdens uw verblijf in het Jeroen Bosch Ziekenhuis onverhoopt schade ontstaat aan uw eigendommen of dat spullen zoekraken. In dat geval meldt u dit aan de leiding van de afdeling waar dit is gebeurd. Zij vullen dan samen met u een scha­deformulier in.

Wat wordt vergoed?
Als buiten uw schuld schade of verlies ontstaat aan eigendommen die noodzakelijk zijn voor uw kind persoonlijk functioneren, zoals een bril, contactlenzen of nachtgoed, kunt u in aanmerking komen voor vergoeding. Het moet hierbij wel duidelijk zijn dat het ziekenhuis of het personeel verantwoordelijk is voor het ontstaan van schade of verlies.


Het is niet zo dat de WA-verzekering van het ziekenhuis de nieuwwaarde van uw eigendom vergoedt. De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de dagwaarde van de verloren/beschadigde zaak. Om die te berekenen moeten de leeftijd en de aanschaf­kosten van die zaak worden vastgesteld. Het is daarom van belang dat u bij een schade­claim een aankoopnota of rekening kunt overleggen.


<< Terug naar de onderwerpen